Innkalling til årsmøte i Trondheim Amerikanske Fotballklubb

Årsmøte i Trondheim Amerikanske fotballklubb vil bli holdt onsdag 14. Mars kl. 1800 på Jakobsli Skole på Ranheim

Sakspapirer vil bli lagt ut senere og senest 1 uke før møtet.

Dersom noen har saker til årsmøtet i TAFK må disse være sendt til styret innen 1. Mars.
Man må ha betalt årets medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Det vil være mulig å gjennomføre betaling i inngangen til møtet

Mvh
Styret