Årsmøte Trondheim Amerikanske Fotballklubb

Sted: Lade Idrettsanlegg, møterom i 2.etg
Adresse: Haakon VII’s gate 2 A, 7040 Trondheim
Tid: 6. mars 2019 kl.1900

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Vedta idrettslagets budsjett
 8. Valg
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
  3. 2 revisorer
  4. Valgkomité med leder og 2 medlemmer

Vel møtt!

Styreleder
Øivind Jenssen